Thủ tục - Quy trình
Quy trình đào tạo để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc
Anh (chị) có thể cho em hỏi nếu biết tiếng Hàn Quốc rồi thì bên công ty có đơn hàng nào phỏng vấn rồi đi luôn mà không cần đào tạo nữa không?