Thủ tục - Quy trình
Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp tổ chức từ ngày 22 - 26/12/2016
Từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động ngành ngư nghiệp đã đạt kết quả qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn tổ chức vào ngày 20/11/2016; căn cứ thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đạt kết quả qua phần kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực
Dự báo: Năm 2017 - Hàn Quốc tiếp nhận 56.000 lao động mới
Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận 56.000 lao động mới. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình kinh kinh tế của đất nước và nhu cầu lao động trong năm tới.
Quy định trước khi xuất cảnh đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc bạn cần biết
Theo quy định của Bộ lao động Thương binh & Xã hội đối với các trường hợp vượt qua kì thi tiếng Hàn đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình EPS sẽ bắt đầu làm thủ tục gửi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các trường hợp phù hợp tiêu chuẩn cả về sức khỏe và kinh nghiệm làm việc sẽ chính thức được xuất cảnh. Dưới đây là một số thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi xuất cảnh đi XKLĐ Hàn Quốc
Thông báo thời gian thi, địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp năm 2016
Triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động đã đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp vào ngày 20/11/2016; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 15/12/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo tới người lao động những nội dung cần biết và chuẩn bị để tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực 
Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp ngày 20/11/2016
Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngày 20/11/2016 ngành ngư ngiệp và hướng dẫn kế hoạch thi tay nghề, đánh giá năng lực