Chính Trị
Đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng
Theo nghị định mới nhất của Luật lao động, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Giới thiệu tổng quan về trung tâm lao động ngoài nước
Trung tâm lao động người nước ngoài là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển dụng , đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Luật cấp phép công việc cho người lao động đi xuất khẩu lao động  Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS)
44 quận/huyện chính thức bị cấm đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc
Ngày 29/07/2016, Bộ lao động Thương Binh và Xã hội chính thức công bố công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2016 của 44 quận/ huyện thuộc 10 tỉnh, thành phố
Hàn Quốc sẽ tái mở cửa cho lao động Việt Nam năm 2019
Theo hàng thông tấn Yonhap, vào ngày 15/5 chính phủ Hàn Quốc chính thức thông báo sẽ mở cửa lại thị trường việc làm đối với lao động Việt Nam bắt đầu từ  năm 2017.
Hàn Quốc chính thức tăng lương cho lao động lên tới 6470 won/giờ vào năm 2017
 Ngày 16/07/2016 Chính Phủ Hàn Quốc quyết định tăng lương cơ bản năm 2017 là 6470 Won/ giờ ( 130.000VNĐ/ giờ) tăng 15,4% so với năm 2015