Hướng Dẫn Du Học

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn visa du học Hàn Quốc (Phần 1)

Phỏng vấn visa du học Hàn Quốc luôn là vấn đề quyết định cho quá trình du học của mỗi học sinh. Do đó sinh viên cần trang bị cho mình những câu hỏi sẽ gặp trong buổi phỏng vấn.

Tham khảo thêm tại: >>> Thủ tục cấp visa đi du học Hàn Quốc
 

 
Phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc luôn là nỗi ám ảnh của mọi người
 

Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc


1. 자기소개 해보세요. 몇 살이에요? 어디에서 태어났어요?
Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình. Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn sinh ra ở đâu?

2. 지금 몇 시 몇 분 이에요?
Bây giờ là mấy giờ mấy phút

3. 어늘은 며칠입니까?
Hôm nay là ngày bao nhiêu

4. 1부터 20까지 숫자를 세어보세요.
Bạn hãy đếm từ 1 đến 20

5. 모음을 말하세요.
Bạn hãy thử kể các nguyên âm trong tiếng Hàn

6. 한 주에 요일을 말해볼 수 있나요?
Bạn có thể kể các thứ trong tuần được không

7. 년에 모든 달을 말해볼 수 있나요?
Bạn có thể kể tất cả các tháng trong năm không?

8. 지금 무었을 공부하고 있나요? 지금 무엇을 하고 있나요?
Hiện tại bạn đang học gì / Hiện tại bạn đang làm gì

9. 공부했던 고등학교는 어디에요? 어느 고등학교에서 공부했어요? 어느 고등학교를 졸업했어요?
Trường trung học phổ thông bạn đã học nằm ở đâu? Bạn đã học ở trường phổ thông nào? Bạn đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông nào?

10. 부모님 성함이 뭐에요? 부모님 성함이 어떻게 되나요?
Tên  của bố mẹ bạn là gì?

11. 부모님의 직업이 무엇입니까? 부모님께서는 무슨 일 하세요?
Nghề nghiệp của bố mẹ bạn là gì? Bố mẹ bạn đang làm việc gì

12. 가족이 몇 명입니까? 가족이 몇 명이에요? 식구는 몇 명이에요?
Gia đình bạn có mấy người?

13. 고등학교 성적이 어떻게 되나요?
Thành tích trung học phổ thông của bạn như thế nào?

14. 한국으로 공부하러 가는 학교의 이름은 무엇입니까? 위치는 어디에 있습니까? 그 대학교는 어디에 있나요?
Trường bạn muốn đến học ở Hàn Quốc tên là gì? Vị trí của trường đó ở đâu? Trường đó nằm ở đâu?

15. 어디에서 한국어를 공부했나요? 어디에서 한국어를 배웠나요?
Bạn đã học tiếng Hàn ở đâu?

16. 학비는 누가 내 주실 건가요? 등록금은 누가 내 주실 건가요?
Ai sẽ trả học phí cho bạn? Ai sẽ đăng ký trả học phí cho bạn?

17. 한국에 친구나 친척이 있나요? 한국에 아는 사람이 있어요?
Bạn có người thân hay bạn bè ở Hàn Quốc không? Tại Hàn Quốc bạn có quen người nào không?

18. 한국에 가는 목적이 무엇입니까? 한국에 왜 가나요? / 한국에 왜 가는 것입니까?
Mục đích của bạn đến Hàn Quốc là gì? Tại sao bạn lại đến Hàn Quốc?

19. 한국에 무엇을 공부하러 가요? 한국 가서 뭘 공부할 거예요?/ 한국에 가서 무엇을 전공하고 싶어요?
Bạn đến Hàn Quốc để học gì? Khi đến Hàn Quốc bạn sẽ học gì? Đến Hàn Quốc bạn muốn học chuyên ngành nào?

20. 1년 등록금이 얼마예요? 1년 학비가 얼마인가요?
Phí đăng ký 1 năm là bao nhiêu? Học phí 1 năm là bao nhiêu?

21. 생활비는 얼마예요? 생활비는 얼마나 준비했나요?
Sinh hoạt phí là bao nhiêu? Bạn đã chuẩn bị bao nhiêu tiền sinh hoạt phí?

22. 생일이 언제입니까? 생일이 언제예요?
Sinh nhật của bạn là khi nào?

Xem thêm: Gợi ý trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin visa du hoc Hàn Quốc

 


Yêu Cầu Gọi Lại
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung