Chính Trị

Giới thiệu tổng quan về trung tâm lao động ngoài nước

Trung tâm lao động người nước ngoài là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển dụng , đào tạo và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Luật cấp phép công việc cho người lao động đi xuất khẩu lao động  Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS). Lao động đi làm việc kỹ thuật và lao động ngành công nghệ thông tin , đóng tàu đi XKLĐ Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân công Quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là IM Japan) và đưa lao động Việt Nam sang học hành và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức.

    Ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 531/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trọng điểm lao động người nước ngoài .
Trung tâm lao động nước ngoài là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển dụng , đào tạo và đưa người lao động và tu nghiệp ở nước khác theo Hợp đồng.

Trung tâm lao động ngoài nước  có tên giao dịch quốc tế là Overseas Worker Center, viết tắt là OWC.

 


 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1.      Xây dựng, trình Bộ chương trình, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản theo các thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký với Hàn Quốc, Nhật Bản; tổ chức thi hành sau khi được phê duyệt.

2.      Đào tạo, bổ dưỡng tri thức cấp thiết , kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước khác theo quy chế ;

3.      Điều hành lao động, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam và Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động Việt Nam trong suốt thời gian hợp đồng làm việc tại nước ngoài ;

4.      Tổ chức các hoạt động dịch vụ hợp lý với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy chế của luật pháp ;

5.      Áp dụng chính sách tin tức , báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy chế ;

6.      Thi hành nhiệm vụ ngâm cứu khoa học, gia nhập đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo phân công của Bộ;

7.      Điều hành cán bộ, viên chức; thu, chi, quản lý tiền bạc , tài sản, cơ sở vật chất theo quy định của luật pháp ;

8.      Triển khai các nhiệm vụ khác theo quy chế của Luật lao động theo hợp đồng và phân công của Bộ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1.      Trung tâm lao động nhập cư có Giám đốc và các Phó Giám đốc

2.      Các phòng chức năng gồm:

–         Phòng tuyển lựa Lao động;
–         Phòng Đào tạo;
–         Phòng Kế toán;
–         Phòng Tổ chức – Hành chính;
–         Văn phòng quản lý lao động ở nc ngoài .

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Địa chỉ: Số 1 – Trịnh Hoài Đức – Đống Đa – Hà Nội 
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Website: http://colab.gov.v

Nguồn: Trung tâm lao động ngoài nước
 


Yêu Cầu Gọi Lại
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung