Thủ tục - Quy trình
Quy trình đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc mà bạn nên biết
Những quy trình cần thiết để tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc mà mọi người nên biết
Luật lao động ở Hàn Quốc và những điều bạn nên biết
Những bộ luật quy định về thời gian làm việc, mức lương và những vế độ đảm bảo quyền lợi của người lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc.
Quy trình khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc mới nhất
Quy trình khám sức khỏe cho người lao động, điều kiện sức khỏe đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc như thế nào cũng như những trung tâm bệnh viện nào được phép khám sức khỏe cho người đi làm việc tại nước ngoài.
Kết quả kỳ thi tiếng Hàn EPS năm 2017
Căn cứ thông báo ngày 30/06/2017 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi này.
Thông báo danh sách người lao động dự thi, ca thi và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn tháng 06/2017
Thông báo lịch thi tiếng Hàn đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc tháng 06/2017. Tỷ lệ chọi trong kì tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo là 1/13, ngành Xây dựng là 1/5 và ngành ngư nghiệp là 1/5