Tìm hiểu Hàn Quốc
Vì sao XKLĐ Hàn Quốc vẫn là lựa chọn SỐ 1 của lao động Việt Nam
Ngày nay, khái niệm về xuất khẩu lao động không còn quá là xa lạ với người lao động Việt Nam. Trong khi này, tỉ lệ người lao động Việt Nam tham gia chương trình xuất khẩu lao động nước ngoài hằng năm của nước ta vẫn tăng đều.