Thủ tục - Quy trình

Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp tổ chức từ ngày 22 - 26/12/2016

Từ ngày 22/12 đến ngày 26/12/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động ngành ngư nghiệp đã đạt kết quả qua kỳ thi năng lực tiếng Hàn tổ chức vào ngày 20/11/2016; căn cứ thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đạt kết quả qua phần kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực và đề nghị những người lao động nêu trên hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn dưới đây:

>> Xem thêm: Hàn Quốc sẽ tái mở cửa cho Việt Nam năm 2017

1. Kết quả kỳ kiểm tra: Người lao động xem tại đây

2. Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Trung tâm Lao động ngoài nước đã có Công văn số 11/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/01/2017 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp và hướng dẫn những người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Nội dung Công văn tải tại đây).

Những người lao động đạt kết quả qua phần kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực tải trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước www.colab.gov.vn (Tải hồ sơ đăng ký dự tuyển tại đây).

Người lao động đủ điều kiện dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố tổng hợp nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 21/01/2017.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung