Tag: dứt
Có thể bạn chưa biết: trường hợp bị chấm dứt hợp đồng về nước.
hững trường hợp bị chấm dứt hợp đồng về nước đối với lao động xuất khẩu Hàn Quốc.