Đời Sống

Những thay đổi khi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2016

Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2016 vẫn tiếp tục là chiến lược và mục tiêu được đề ra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nước ta dành cho người lao động. Trong năm 2015 và 2016 tới để tăng lượng người lao động đăng kí tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm xóa đói giảm nghèo.
 

 
Để hướng dẫn chắc chắn quyết liệt này, bộ LĐ-TB&XH cần đề ra những chính sách để hạn chế người lao động khi tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc không được bỏ trốn. Người lao động cần hợp tá và tuân thủ các chính sách và pháp luật cảu Hàn Quốc, tạo niềm tin uy tín với đối tác để có thể nối lại và duy trì chương trình xuất khẩu lao động với nước bạn.

Có cái thuận lợi hơn là khi người lao động đăng kí tham gia chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc đúng chính sách và về nước thì tay nghề chuyên môn làm việc sẽ được nâng cao, các doanh nghiệp bên Hàn Quốc cũng đã cam kết nhận lại lao động có tay nghề sau khi đã về nước. Nhiều người lao động, xuất khẩu lao động Hàn Quốc làm việc sau khi về nước đã và đang làm những thủ tục liên quan, cần thiết để tái nhập cư tiếp tục sang Hàn Quốc làm việc lần thứ hai. Lần tái nhập cư này, chi phí đi lại người lao động bỏ ra sẽ rất là ít vì không phải mất tiền nhiều cho môi giới hay tiền học tiếng, luyện tay nghề… mà người lao động chỉ phải đóng đúng số tiền mà nhà nước đã quy định đề ra. Chính vì vậy, chi phí đi tái nhập cư  xuất khẩu lao động Hàn Quốc rất rẻ.

Hơn nữa, tham gia xuất khẩu lao động Hàn Quốc làm việc về nước đúng thời hạn rồi đăng kí quay trở lại làm việc sẽ tốt hơn việc bỏ trốn và cư trú làm việc bất hợp pháp.

Ngoài ra, hành động những người lao động bỏ trốn còn ảnh hưởng đến việc hợp tác lao động hữu hảo của cả 2 nước. Khiến cho thời gian việc đất nước Hàn Quốc đóng cửa thị trường nhận lao động Việt Nam kéo dài, gây khó khăn cho nhiều người lao động muốn sang Hàn Quốc làm việc mất cơ hội xóa đói giảm nghèo.
- Thanh Dung -


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung